MATERIÁL

LEKI je jediným výrobcem holí, který všechny trubky předbrušuje, aby zajistil jejich optimální předběžnou úpravu před dalšími kroky zpracování. Trubky jsou odmašťovány a čištěny bez použití chemických přípravků a tím i šetrně k životnímu prostředí. LEKI nabízí různé způsoby úpravy povrchu holí, přičemž všechny hole bez výjimky jsou zušlechťovány závěrečnou pečetící vrstvou.

 • 01 Hliník

  V případě špičkových modelů holí používá LEKI výlučně vysokopevnostní hliníkové trubky (stejné se používají při stavbě letadel) a vyhýbá se cenově dostupnějšímu materiálu nižších jakostí. Tyto trubky jsou připravovány ke zpracování a kaleny speciálním postupem vyvinutým společností LEKI. Získávají tak maximální stabilitu, aby dokázaly odolávat i těm nejextrémnějším podmínkám a způsobům použití. Tyto nejnovější a nejvyspělejší technologie zajišťují společnosti LEKI zvláštní postavení, co se týče dlouhé životnosti a odolnosti jejích designových prvků a trubek. Kvalita produktů LEKI je legendární!

 • 02 Uhlík

  Uhlíková (karbonová) vlákna jsou výsledkem technologicky náročného procesu karbonizace synthetických polymerových vláken nebo organických látek. Vzniká tak kompozit z vláken, které jsou cca 8krát tenčí než lidský vlas. Trubky z uhlíkových vláken vykazují extrémně vysokou tuhost a zatížitelnost v ohybu při velmi nízkých specifických hmotnostech.

 • 03 Pokrokové metody lakování

  Používáním lakovacích systémů na vodní bázi a technologií práškového lakování s prakticky nulovými emisemi, přispívá společnost LEKI k ochraně ovzduší. Díky technicky nejvyspělejším lakovacích linkám a sofistikovaným systémům uzavřené smyčky se daří používané materiály na úpravu povrchů zužitkovávat takřka bezezbytku. Žádné zpracovávané laky a tiskové barvy neobsahují sloučeniny s příměsí těžkých kovů ani zdraví škodlivá azobarviva.

  Mokré lakování
  Zde se na předupravené trubky nanáší několik vrstev laku. Tím dojde k zapečetění povrchu, který je pak chráněn.

  Práškové lakování
  Pomocí trysek se na trubky v několika vrstvách nanáší prášek, který je za vysokých teplot vypálen v peci, následně se suší.
  Eloxování (anodická oxidace)
  V rámci této technologie úpravy povrchů probíhá zpracování hliníkových trubek chemickým procesem. Výsledkem jsou vysoce kvalitní, superodolné a téměř nepoškrabatelné povrchy.

 • 01
 • 02
 • 03