Juridische kennisgeving


Dienstverlener in de zin van artikel 5 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) en artikel 55 van het Duitse staatsverdrag voor omroep en telemedia (RStV):

Bedrijfsnaam: LEKI Lenhart GmbH
Adres: Karl-Arnold-Straße 30, D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefoon: +49 (0) 7021 – 94 00 - 0
Fax: +49 (0) 7021 – 94 00 - 99
E-mail: service@leki.de

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (GmbH)
Handelsregister: Kantongerecht Stuttgart
Inschrijvingsnummer: HRB 230245
Bedrijfsleiders: Dhr. Martin Rominger, dhr. Herr Matthias Hatt
Btw-nummer: DE 145912134

Verantwoordelijk voor de inhoud: Dhr. Matthias Hatt, Karl-Arnold-Straße 30, D-73230 Kirchheim unter Teck

Garantiedisclaimer

Het bezoek en gebruik van deze website zijn voor eigen risico. Alle inhoud van deze website wordt zonder enige vorm van garantie aangeboden. Dit geldt in het bijzonder voor de juistheid, volledigheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden van deze inhoud en alle garanties ten aanzien van de vrijheid van rechten van derden en het niet schenden van intellectueel eigendom met betrekking tot deze inhoud. Op deze inhoud zijn evenmin enige impliciete of expliciete garanties van kracht. In het bijzonder kunnen er geen garanties worden gegeven ten aanzien van de verkoopbaarheid of de bruikbaarheid van de inhoud. LEKI kan de inhoud van deze website of de daarin genoemde producten en prijzen op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. In dit verband kan evenmin worden gegarandeerd dat de vermelde producten en prijzen up-to-date zijn. LEKI heeft het recht om alle bestellingen van producten en diensten waarvoor ten onrechte een onjuiste prijsopgave is gedaan af te wijzen of te annuleren, ongeacht of de bestelling al is bevestigd of niet. Er is geen sprake van enige verplichting ten aanzien van het actualiseren van de inhoud. Verder is het gebruik van de op deze website beschikbaar gestelde inhoud geheel voor eigen risico van de gebruiker. Voor eventuele schade kunnen wij noch enige derden die op deze website worden vermeld aansprakelijk worden gesteld voor zover er geen sprake is van opzet of wettelijke aansprakelijkheid. Indien het gebruik van deze website dan wel de daarop aangeboden inhoud resulteert in schade aan apparaten of data van de gebruiker, kunnen geen kosten of verantwoordelijkheid worden aanvaard voor de tijdigheid, verwijdering of verkeerde verzending van berichten.


Technische realisatie van de website:

Von Affenfels GmbH
Kronenstraße 40
70174 Stuttgart
www.vonaffenfels.de