Otisk


Poskytovatel služeb ve smyslu § 5 TMG / § 55 RStV:

Firma: LEKI Lenhart GmbH
Adresa: Karl-Arnold-Straße 30, D-73230 Kirchheim unter Teck
Telefon: +49 (0) 7021 – 94 00 - 0
Telefax: +49 (0) 7021 – 94 00 - 99
E-mail: service@leki.de

Právní forma: Společnost s ručením omezeným (GmbH)
Rejstříkový soud: Okresní soud Stuttgart
Registrační číslo: HRB 230245
Jednatel: Pan Martin Rominger, pan Matthias Hatt
DIČ: DE 145912134

Za obsah odpovídá: Pan Matthias Hatt, Karl-Arnold-Straße 30, D-73230 Kirchheim unter Teck

Vyloučení záruky

Návštěva a používání těchto internetových stránek probíhá na vlastní nebezpečí. Obsah je poskytován s vyloučením jakékoli záruky. To platí zejména pro jejich správnost, úplnost nebo jejich vhodnost pro určité účely použití a z hlediska obsahů pro jejich osvobození od práv třetích osob a neporušování duševního vlastnictví.

Údaje neobsahují žádné výslovné ani tiché přísliby. Zejména nelze poskytnout žádné přísliby z hlediska prodejnosti nebo použitelnosti. Společnost LEKI může kdykoli bez předchozího upozornění provádět změny obsahu těchto webových stránek nebo produktů a cen na nich uvedených.

V tomto ohledu není možno převzít žádnou záruku, že uvedené produkty a ceny odpovídají nejnovějšímu stavu. Společnost LEKI je oprávněna odmítnout nebo zrušit všechny objednávky produktů a služeb, u kterých byla omylem stanovena nesprávná cena, bez ohledu na to, zda již byla objednávka potvrzena či nikoli. Neexistuje žádná povinnost aktualizovat obsah.

V opačném případě je obsah zpřístupněný na těchto webových stránkách používán na výhradní riziko uživatele. My ani třetí strany uvedené na této webové stránce nemůžeme přijmout odpovědnost za případné škody, pokud se nejedná o úmysl nebo pokud není odpovědnost povinná ze zákona. Pokud by používání této webové stránky nebo obsahu na nich nabízeného mělo za následek poškození zařízení nebo dat uživatele, nelze za to převzít žádné náklady ani odpovědnost za včasnost, vymazání nebo nesprávné předávání zpráv.


Technická realizace webových stránek:

Von Affenfels GmbH
Kronenstraße 40
70174 Stuttgart
www.vonaffenfels.de