UDRŽITELNOST

Nedílnou součástí společnosti LEKI je převzetí odpovědnosti za naše činy, výroba vysoce kvalitních produktů a také společenská odpovědnost. Jednou jsme byli dotázáni:  „Proč pořád dokola opravujete staré hole, které se celé roky používaly?“ Naše odpověď byla stručná a jasná:  „Protože je to tak správné.“

Špičkové produkty

 

S plným nasazením pracujeme na výrobě produktů s dlouhou životností a výjimečnou hodnotou. Naší premisou je spojit špičkový výkon s bezpečností a pohodlím. Během procesu vývoje vše konzultujeme s odborníky a profesionálními sportovci, abychom zajistili jedinečnou úroveň kvality značky LEKI. Důkazem úrovně inovací a kvality společnosti LEKI je více než 250 patentů.

Kvalita

Naše produkty společně vyvíjíme a vyrábíme ve švábském městě Kirchheim unter Teck a v českém Tachově. Odpadají tak dlouhé dodavatelské řetězce a složité nákupní cesty. Naše vlastní výroba nám nabízí kontrolu nad všemi procesy a transparentnost ve vertikální integraci. Díky nejnovějším výrobním postupům a výrobním zařízením jsme na špičkové úrovni techniky, abychom mohli vyrábět způsobem šetřícím zdroje.

Dlouhá životnost

Náruživě pracujeme na našem cíli vyrábět produkty se skutečnou přidanou hodnotou. Naprostou prioritou je spojení špičkového výkonu s bezpečností a komfortem. Neustále diskutujeme s odborníky a profesionálními sportovci a zajišťujeme tím naši jedinečnou úroveň kvality. Výsledkem jsou inteligentně promyšlené produkty, z nichž se mohou zákazníci těšit po mnoho let. Se svými více než 250 patenty zavedla společnost LEKI více inovací než snad kterýkoli jiný výrobce v outdoorové branži.

Vyrobeno v Evropě

 

Většinu našich produktů vyrábíme v moderním výrobním závodě v České republice. Největší výhodou evropské lokality jsou místní dodavatelské řetězce a krátké přepravní trasy.

 

Výrobní závod Tachov

Tímto způsobem můžeme kontrolovat jednotlivé fáze výroby a řídit celý dodavatelský řetězec do nejmenších detailů. Výsledkem je pak jedinečná kvalita značky LEKI. Naše bestsellery zhotovujeme v naší vlastní továrně. V rámci celého výrobního procesu se LEKI ubírá důsledně cestou k optimalizaci pracovních procesů a celého hodnotového řetězce.  Opíráme se o dlouholeté zkušenosti a nadšení našich zaměstnanců. Ve všech výrobních procesech společnost LEKI v posledních letech masivně technicky investovala do budoucnosti a sází na nejmodernější výrobní zařízení. To znamená maximální standardy z hlediska bezpečnosti práce, energetické účinnosti a ekologické kompatibility.

Výrobní závod Tachov

Tam, kde je to ekonomicky možné, využívá LEKI vzniklé procesní teplo k úspoře energie, která se využívá například k vytápění výrobních prostor. Tímto způsobem se teplý odpadní vzduch z našich systémů stlačeného vzduchu udržitelně využívá také k regulaci teploty výrobních prostor v přilehlých prostorách. Filtrační systémy našich zařízení jsou navíc vybaveny inteligentní řídicí technologií, která využívá tepelnou energii obsaženou v odsávaném vzduchu a přivádí ji zpět do nově nasátého vzduchu. To nám umožňuje dosáhnout v chladnějších obdobích úspory energie až 50 procent. Tam, kde nelze v současné době z technologických důvodů při výrobě upustit od používání rozpouštědel, se tato rozpouštědla zachycují, shromažďují a zbavují nečistot ve speciálním zařízení a tím se upravují tak, aby se dala znovu použít pro účely čištění.

Hlavní sídlo

 

Cílem naší značky je vyvinout tu nejlepší sportovní hůl a ty nejlepší rukavice na světě. Považujeme přitom za samozřejmé dbát na kvalitu výrobků i na dodržování ekologických hodnot. Naše procesy podléhají pravidelně internímu energetickému auditu podle DIN EN 16247-1. Tímto způsobem zaručujeme v rámci hodnotového řetězce udržování a optimalizaci definovaných standardů.

Sídlo v Kirchheimu

Klademe důraz na obnovitelné energie, a proto byl v našem závodě v Kirchheimu již v roce 2005 nainstalován první fotovoltaický systém. Svou energetickou potřebu obvykle kompletně pokryjeme od dubna do září vlastními fotovoltaickými systémy a vyrábíme dokonce i přebytky. Pouze v zimě jsme odkázáni na další energii. V průběhu roku vyrobí LEKI o 7 procent více elektřiny, než je celková spotřeba firmy. Tato extrémní úspora energie také citelně snižuje emise CO² o více než 33 tun CO² ročně. V roce 2014 jsme nainstalovali inteligentní a obzvláště energeticky úsporný systém osvětlení. Od té doby jsou výrobní a skladovací prostory vybaveny energeticky úsporným LED osvětlením. Díky této udržitelné investici se spotřeba elektřiny snížila z dřívějších 27 040 kWh/rok na 1508 kWh/rok.

Ocenění KEFF

V srpnu 2019 byla firma LEKI první společností v zemském okrese Esslingen, které průmyslová a obchodní komora (IHK) Stuttgart udělila štítek energetické účinnosti KEFF. V rámci této certifikace byl hodnocen jak nový osvětlovací systém, tak fotovoltaické systémy. V LEKI máme z tohoto ocenění velkou radost a cítíme také tak trochu hrdost na zlepšení naší ekologické rovnováhy. Je opravdu hezké, že naše úsilí chovat se k životnímu prostředí co nejzodpovědněji a co nejúčinněji z hlediska zdrojů, bylo takto veřejně oceněno.

Servis a opravy

 

Díky celosvětové síti specializovaných servisních středisek se naše produkty dají i po letech intenzivního používání opravit a znovu využívat. Součástí DNA značky LEKI jsou spolehlivé produkty s dlouhou životností. V LEKI držíme náhradní díly skladem až deset let.

Opravy

Výrobky společnosti LEKI se vyznačují vysokou kvalitou a dlouhou životností. Proto u řady našich výrobků nabízíme možnost dokoupení náhradních dílů. Ty jsou zpravidla k dispozici ještě až deset let po zakoupení výrobku. Díky celosvětové síti specializovaných servisních středisek se naše produkty dají po opotřebení opravit a znovu využívat.

Servis

Sibylle pracuje v servisním oddělení LEKI již více než 25 let: „Největší radost mi dělá, když zákazníky potěším tím, že dokážu sama opravit velmi staré modely. Někteří naši zákazníci na svých holích velmi lpějí, pro mnohé z nich je to upomínka na nějakou osobu nebo obzvláště krásný okamžik.“

Společenská odpovědnost

 

LEKI už řadu let podporuje jak regionální sdružení, tak i mezinárodní projekty. Velmi nám leží na srdci například organizace High Five Foundation, která podporuje rehabilitaci horolezců, jimž zranění změnila život. Jako globální značka však rovněž považujeme za důležité převzít odpovědnost na lokální úrovni. Podporou charitativních organizací a akcí přispíváme k úspěchu regionu, ve kterém působíme.